speeltuinreglement

Regels Speeltuin en zwembad

Speeltuinreglement

Entree
Kinderen van 1 t/m 12 jaar betalen entree. Het lidmaatschap geldt van 1 januari t/m 31 december. Het is verplicht om onder de 7 jaar met begeleiding te komen en de begeleider moet minimaal 13 jaar zijn. De begeleiders van de kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor de kinderen die ze begeleiden.

Lidmaatschap en toegang
Bij elk bezoek aan de speeltuin MOET de lidmaatschapspenning(en) getoond worden. De penningen zijn persoonsgebonden. Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Bij vroegtijdig beëindigen van het lidmaatschap vindt geen verrekening plaats.

Respect
In de speeltuin gaan wij met respect met elkaar om. Gedrag zoals pesten, schelden, discrimineren, spugen, schoppen, slaan of enige vorm van geweld is onacceptabel en staan wij niet toe. Kinderen, maar ook volwassenen die zich naar het oordeel van de leiding en/of het bestuur niet goed gedragen worden gewaarschuwd en kunnen zonder pardon uit de speeltuin worden gestuurd. De toegang tot de speeltuin kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden ontzegd. Dit ter beoordeling van de speeltuinleiding en/of het bestuur. Bij herhaald of uit de hand gelopen wangedrag of bij het niet opvolgen van een verzoek tot vertrek worden door de leiding en/of bestuur passende maatregelen genomen en kan de politie ingeschakeld worden.

Speelattributen
De speeltuinattributen alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn. De trampoline betreden zonder schoenen! Eén kind tegelijk op de trampoline. In de peuterhoek mag niet met de grote skelters gereden worden en andersom. Het speelgoed wat je gebruikt, moet (aan het eind van de dag) even opgeruimd worden. VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK.

Huisdieren
Huisdieren worden NIET toegelaten tot de speeltuin.

Zwembaden
De regels voor het zwembad staan in een apart zwembadreglement. Graag uw aandacht hiervoor!

Roken
Roken is alleen toegestaan op het terras naast de kiosk! In de rest van de speeltuin mag NIET gerookt worden. Peuken moeten in de daarvoor bestemde asbakken worden gedaan.

Vuilnis
Het afval hoort in de vuilnisbak. Is een vuilnisbak vol, wilt u dit dan melden bij de speeltuinleiding in de kiosk. SAMEN WERKEN WE AAN EEN SCHONE SPEELTUIN!

Alcohol
Alcohol is NIET toegestaan in de speeltuin.

Glas
Het is VERBODEN glas mee de speeltuin in te nemen, denk aan de (blote) kindervoetjes.

Schade
Ouders/verzorgers zijn aansprakelijk voor de schade die hun kind aan de speeltuin en/of personen berokkent. Van diefstal wordt aangifte gedaan.

EHBO
In de kiosk is de EHBO-post. Graag niet zonder ons in te lichten de politie of ambulance te bellen, opgedane kosten zijn dan voor uw rekening.

Algemeen
Topless zonnen is in de speeltuin en bij de zwembaden niet toegestaan.
De aanwijzingen van de speeltuinleiding moeten te allen tijde opgevolgd worden.
Alle voorwaarden en reglementen naast dit speeltuinreglement blijven onverkort van toepassing.
Het betreden van de speeltuin is op eigen risico!
In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
OUDERS/BEGELEIDERS VAN EEN KIND ZIJN ALTIJD PRIMAIR VERANTWOORDELIJK VOOR HET KIND!

Royeren
Wie zich niet aan de regels van de speeltuin houdt, kan uit de speeltuin worden verwijderd. Zijn of haar lidmaatschapspenning wordt dan voor nader te bepalen tijd ingenomen.
Zwembadreglement

De zwembaden zijn bedoeld voor kinderen t/m 12 jaar. Ouders/begeleiders moeten hun kind altijd onder DIRECT toezicht houden!

Openingstijden
De zwembaden zijn alleen open als er voldoende toezichthouder(s) aanwezig zijn. De zwembaden sluiten een half uur voor de sluitingstijd van de speeltuin.

Groepen
Groepen jongeren worden niet toegestaan, gezien de grootte en de diepte van de baden.

Respect
Ook in de zwembaden gaan wij met respect met elkaar om. Gedrag zoals pesten, schelden, discrimineren, spugen, schoppen, slaan of enige vorm van geweld is onacceptabel en staan wij niet toe.

Zwemvleugels
Zwemvleugels zijn verplicht voor kinderen ZONDER ZWEMDIPLOMA.

Zwemkleding
In het water is het dragen van zwemkleding verplicht. Als je snel verbrand, mag je wel een SCHOON T-shirt dragen in het water.

Luiers
Het kind moet altijd een ZWEM-luier of zwembroekje dragen in het water (geen gewone luier)

Ondergoed
Het baden in ondergoed of andere kleding dan zwemgoed is NIET toegestaan.

Pomp en filters
Het is verboden om aan de kranen van het filter in het zwembad te draaien of het gat onderwater dicht te houden. Wordt hier toch aangezeten, dan worden de zwembaden direct gesloten.

Duiken
In de zwembaden is het verboden om te duiken. Ook mag er niet vanaf de trap in het water worden gesprongen. Op de rand van de zwembaden zitten is NIET toegestaan.

Toezichthouder
De instructies van de toezichthouder moet je altijd opvolgen.

Afspoelen
Voordat je in het zwembad gaat, eerst even de voeten in het voetenbadje spoelen.
Het is in de zwembaden verboden om zand af te spoelen of haren te wassen.


Total Page Visits: 3316 - Today Page Visits: 1